מילדות לבגרות.doc.flipchart

MD5:
2af311b7ebc5336c70cd0595273e3399

SHA-1:
8f2ba77c057ce92e7256d3775ff606a5c8505740

SHA-256:
a230ad9b05032eb6bedd3d06538420541bdd91dbba2cd656b5012bbf448fc4a0

Scanner detections:
0 / 68

Status:
Clean (as of last analysis)

Analysis date:
5/26/2019 2:33:10 AM UTC  (today)

File size:
1.3 MB (1,400,202 bytes)

Common path:
C:\users\{user}\downloads\מילדות לבגרות.doc.flipchart

The file מילדות לבגרות.doc.flipchart has been seen being distributed by the following URL.

Scan מילדות לבגרות.doc.flipchart - Powered by Reason Core Security