idg.se

domidg7312-00001

Domain Information

The hosted servers are located in Stockholm, Stockholms Lan within Sweden which resides on the RIPE Network Coordination Centre network.
Registrar:
Patrafee

Server location:
Stockholms Lan, Sweden (SE)

ASN:
AS20514 QBRANCH Qbranch Stockholm AB,SE

The domain idg.se has been seen to resolve to the following 3 IP addresses.

webf00.patrafee.com
October 13, 2015

June 18, 2015

February 5, 2014

The following file have been seen to comunicate with idg.se in live environments.

February 5, 2014

URL:
http://idg.se/

Google Analytics:
UA-4167352

Title:
“IDG.se - Störst på it-nyheter”

Description:
“Den självklara platsen för alla som är intresserade av nyheter inom it. Här hittar du de viktigaste nyheterna från IDGs olika nyhetssajter.”

SSL certificate subject:
CN=*.idg.se, O=IDG International Data Group Aktiebolag, OU=IT, L=Stockholm, S=Stockholm, C=SE

SSL certificate issuer:
CN=GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2, O=GlobalSign nv-sa, C=BE

Web server:
Apache-Coyote/1.1

Facebook:
Likes:  404
Shares:  472
Comments:  322

Compete.com:
US visitors:  1,596

Statistics above are for the previous month of April 2018.