install.bankid.com

Domaininfo AB

Domain Information

The domain install.bankid.com registered by Domaininfo AB was initially registered in April of 2002 through DOMAININFO AB D/B/A DOMAININFO.COM. The hosted servers are located in Stockholm, Stockholms Lan within Sweden which resides on the RIPE Network Coordination Centre network.
Registrar:
DOMAININFO AB D/B/A DOMAININFO.COM

Server location:
Stockholms Lan, Sweden (SE)

Create date:
Monday, April 29, 2002

Expires date:
Wednesday, April 29, 2020

Updated date:
Tuesday, June 10, 2014

ASN:
AS8473 BAHNHOF Bahnhof Internet AB,SE

Root domain:

The domain install.bankid.com has been seen to resolve to the following 2 IP addresses.

h-5-150-251-24.na.cust.bahnhof.se
June 30, 2015

December 26, 2013

File downloads found at URLs served by install.bankid.com.

0 / 68

0 / 68

0 / 68
https://install.bankid.com/FileDownloader?fileId=Win  (bankid_installation_7_2_1.exe)

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

0 / 68

 
Latest 30 of 52 download URLs

URL:
http://install.bankid.com/

Title:
“BankID säkerhetsprogram”

Description:
“Här kan du ladda ner säkerhetsprogrammet som du behöver för att använda BankID. När du installerat kan du även behöva hämta ett BankID från din internetbank eller ansluta en kortläsare och et...”

SSL certificate subject:
CN=www.bankid.com, OU=BankID Web, O=Finansiell ID-Teknik BID AB, STREET=Kungsgatan 33, L=Stockholm, S=Stockholm, PostalCode=11156, C=SE, SERIALNUMBER=556630-4928, OID.2.5.4.15=Private Organization, OID.1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=SE

SSL certificate issuer:
CN=Symantec Class 3 EV SSL CA - G3, OU=Symantec Trust Network, O=Symantec Corporation, C=US

Facebook:
Likes:  52
Shares:  93
Comments:  72

Statistics are for the previous month.