umu.se

umeuni0702-00010

Domain Information

The hosted servers are located in Umea, Vasterbottens Lan within Sweden which resides on the RIPE Network Coordination Centre network.
Registrar:
SE Direkt

Server location:
Vasterbottens Lan, Sweden (SE)

ASN:
AS2833 SUNET-UMU Umea Universitet

The domain umu.se has been seen to resolve to the following IP address.

www.umu.se
February 2, 2014

February 20, 2016

February 21, 2016

February 2, 2014

January 5, 2016

December 2, 2015

February 7, 2014

February 28, 2016

February 11, 2016

December 26, 2014

May 28, 2016

September 9, 2014

May 28, 2016

September 1, 2014

URL:
http://umu.se/

Google Analytics:
UA-19121586

Title:
“Umeå universitet”

Description:
“Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 31 000 studenter och 4 300 anställda, varav knappt hälften lärare/forskare. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Campus Umeå utgör...”

SSL certificate subject:
CN=www.umu.se, O=Umeå Universitet, L=Umeå, S=Umeå, C=SE

SSL certificate issuer:
CN=TERENA SSL CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, S=Noord-Holland, C=NL

Facebook:
Likes:  328
Shares:  209
Comments:  176

Compete.com:
US visitors:  14,896

Statistics above are for the previous month of April 2018.