vismaspcs.se

vismas0906-00019

Domain Information

The hosted servers are located in Vaxjo, Kronobergs Lan within Sweden which resides on the RIPE Network Coordination Centre network.
Registrar:
Domaininfo AB

Server location:
Kronobergs Lan, Sweden (SE)

ASN:
AS3301 TELIANET-SWEDEN TeliaSonera AB,SE

The domain vismaspcs.se has been seen to resolve to the following 2 IP addresses.

December 1, 2014

April 26, 2014

April 26, 2014

April 26, 2014

May 31, 2016

April 13, 2016

URL:
http://vismaspcs.se/

Title:
“Bokföringsprogram från Visma Spcs till ditt företag”

Description:
“Bokföringsprogram från Visma Spcs, Sveriges största ekonomileverantör till företag och byråer. Vi har ett brett utbud av enkla, billiga bokföringsprogram.”

SSL certificate subject:
CN=vismaspcs.se, O=Visma Spcs AB, L=Vaxjo, S=Kronoberg, C=SE

SSL certificate issuer:
CN=DigiCert SHA2 High Assurance Server CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US

Web server:
Some server

Facebook:
Likes:  7
Shares:  72
Comments:  25

Statistics above are for the previous month of April 2018.