www.lrz.de

Domain Information

Server location:
Bayern, Germany (DE)

ASN:
AS12816 MWN-AS Leibniz-Rechenzentrum,DE

Root domain:

The domain www.lrz.de has been seen to resolve to the following 2 IP addresses.

wwwv1.lrz.de
August 21, 2015

www.lrz-muenchen.de
January 6, 2014

File downloads found at URLs served by www.lrz.de.

2 / 68      (Malware)

2 / 68      (Malware)

0 / 68

0 / 68
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/.../  (vpn_client_v5.0.07.0440.exe)

0 / 68
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/.../  (vpnclient-win-msi-5.0.07.0410-k9.exe)

0 / 68
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/.../  (anyconnect-win-3.1.08009-pre-deploy-k9.msi)

0 / 68
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/.../  (anyconnect-win-3.1.04072-pre-deploy-k9.msi)

0 / 68
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/.../  (anyconnect-win-3.0.10057-pre-deploy-k9.msi)

0 / 68
https://www.lrz.de/services/netz/mobil/.../  (anyconnect-win-2.5.6005-pre-deploy-k9.msi)