xi.you.ji.zhi.sun.wukong.san.da.baigu.jing..bul.1cd..zip

MD5:
cc5d18649d1152b090b5b99a2ec62a22

SHA-1:
c2b7fa48511b94733045428d643e5b49e77377a5

SHA-256:
c9d2779c36a958025b7825e74a3353543616b34fce904c6b885228ddb9b126ef

Scanner detections:
0 / 68

Status:
Clean (as of last analysis)

Analysis date:
12/14/2018 11:25:28 PM UTC  (today)

File size:
24.2 KB (24,768 bytes)

Common path:
C:\users\{user}\downloads\xi.you.ji.zhi.sun.wukong.san.da.baigu.jing..bul.1cd..zip

The file xi.you.ji.zhi.sun.wukong.san.da.baigu.jing..bul.1cd..zip has been seen being distributed by the following URL.